शिवाजी महाराजांच्या घोड्याचे नाव काय होते?

शिवाजी महाराजांच्या घोड्याचे नाव काय होते?

शिवाजी महाराजांकडे खूप घोडे होते त्यापैकी एक त्यांच्या आवडीची काळ्या रंगाची घोडी होती जिचे नाव कृष्णा होते.

शिवाजी महाराजांच्या घोड्यांची नावे

शिवाजी महाराजांकडे ७ घोडे होते, त्यांची नावे:
1- मोती
2- विश्वास
3- तुरंगी
4- इंद्रायणी
5- गजरा
6- रणभीर
7- कृष्णा- शेवटच्या काळातील हा पांढरा घोडा होता जो महाराजांबरोबर सतत असे. महाराज राज्याभिषेकांनंतर या घोड्यावर बसले होते.

Leave a Comment